Participant registration

Registration FormTitle/заглавие

First name/Собствено име


Surname/Фамилия

Affiliation/Сфера на работа


Position/Длъжност

Country/Държава


Languages spoken/Говорим език/езици


Dietary needs/Хранителни ограничения


Disability - assistance needs/Имате ли необходимост от подкрепа


Visa letter needed?/Имате ли необходимост от виза?
The conference will include complimentary lunch on 20 September/ Конференцията включва безплатен обяд на 20 септември


Additionally, the following meals are optional (to be paid at the registration): Следните опции за допълнителни хранения са възможни (могат д абъдат заплатени при регистрация)